Denne profilmanualen er et verktøy i kommunikasjonen av prosjektet Skulpturstopp. Den gir føringer for logobruk, farger og skriftsnitt, og mulighet til å laste ned logoer.

For spørsmål angående profilen eller skiltproduksjon, ta kontakt med Ingrid Økland i Kulturbyrået Mesén as (ingrid@mesen.no).

LOGO: Ordmerke

Logoen kan brukes både i negativ og positiv utgave. Skal den plasseres rett på et bilde, er det viktig å sørge for at bakgrunnen er ren nok til at logoen er synlig.

image8.png

LOGO: Plassering

Logoen skal alltid plasseres i øvre venstre hjørne, og slik at det dannes et imaginært kvadrat mellom formatets hjørne og logoens venstre hjørne. Margene tilpasses hvert enkelt bruksområde.

image14.png
 

LOGO: Minste mål

image1.png

Logoen bør ikke brukes i mindre enn 23 mm bredde i trykte medier.
LOGO: Last ned logoer

PSD: Sort (466 kb)
EPS: Sort (503 kb)
EPS: Negativ (489 kb)
PNG: Sort (28 kb)
PNG: Negativ (30 kb)
JPEG: Sort (88 kb)


TYPOGRAFI: Bryant

Skrifttypen til Skulpturstopp er Bryant. Skulpturstopp bruker Bryant både i analoge og digitale medier.

image3.png


FARGER: Palett/materialer skilt

Til skilting er det i hovedsak brukt naturmaterialer – fiberbetong, tre og stein. Dette er robuste materialer som eldes ved ytre påvirkning. Hovedinntrykket av skiltingen vil derfor være forskjellige grå-nyanser, og dette passer intensjonen om at skiltingen skal underordnes kunstverkene.

image15.jpg

SKILT: Grunnprinsipp

image2.png

Skiltene er bygd opp rundt kubeformede moduler. Kuben og kvadratet blir et lett gjenkjennelig element gjennom hele den visuelle profilen. Det er viktig at vi benytter oss så mye som mulig av denne formen, slik at profilen blir så tydelig og sterk som mulig.

SKILT: Skilt ved skulpturen

Mål på betongkubene som står ved kunstverket. Betongkuben er 457×457×457 mm og utført i polert fiberbetong med innfelt skrift. Det er satt av plass til en kort tekst. Kuben har informasjon på to språk: Norsk og engelsk, og disse står på hver sin side. Tekstfeltet har løs høyremarg, slik at teksten kan settes opp med så få orddelinger som mulig.

image11.png

SKILT: Gabionbenk

Skiltingen/betongkuben er integrert i en benk/et utkikkspunkt bygget opp av gabioner – kubeformede kasser av ståltrådgitter fylt med stein. Benken fungerer som skilting, og er en invitasjon til å sitte ned og kontemplere over kunstverket, eller bare ta seg en hvil. Gabionene fylles med lokal stein for å gli inn i miljøet. Gabionbenken kan bygges i forskjellige varianter, slik at den kan tilpasses lokale behov.

image10.png
image12.jpg

SKILT: Produksjon

Tredelt produksjon: Fiberbetong inkl. tekst, gabioner med stein og benker.

Betongkube

 • Hver kube er kompakt med fiberbetong, og vil veie ca 125 kg.

 • De største bokstavene skjæres ut i 3mm tykkelse og limes i formen, brødteksten lages i selvklebende folie som limes i formen.

 • Deretter sprøytestøpes de i 12mm tykkelse, etter dette fylles formen med premix (fiberbetong som støpes).

 • Bokstavene pigmenteres i en farge.

 • Brødtekst er minimum 12mm stor.

 • Det støpes inn ett løftepunkt i toppen på kuben.

 • Produksjonstid fiberbetong: 4-6 uker inkl. tekst.

 • Leverandør fiberbetong: Byggimpuls AS


Gabionbenk

 • Leverandør gabion, innkjøp, produksjon og montering: Lauritsen Gjerdefabrikk AS

 • Leverandør benker, tilpasset gabionen: Vestre AS.

 • Det må nok i de fleste tilfeller søkes om oppsett av skilt i kommunen. Dette er det kommunen på stedet som tar ansvar for.

 • Ved skilting fra vei må det søkes Statens vegvesen. Dette gjøres via kommunen på stedet.

 • Statens vegvesen har egen designmanual for skilting fra vei som må følges.


SKILT: Skilting fra bilvei

 • For skilting fra bilvei må det søkes Statens vegvesen. Kommunen søker selv om skilting til Statens vegvesen.

 • Statens vegvesen sin “Håndbok N300 Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning” må følges: https://www.vegvesen.no/_attachment/69738/binary/1078449?fast_title=H%C3%A5ndbok+N300+Trafikkskilt%2C+del+5+Serviceskilt+og+virksomhetsvisning.pdf

 • Kommunen benytter søknadaskjemaet på side 44 i “Håndbok N300 Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning”.

 • Kommunen skal søke Vegvesenet om å benytte service-skilt med servicesymbol 640.10 Severdighet.

 • Serviceskilt med symbolene 640 ”Severdigheter” skal være brune med hvite border og skrift, og ha brune symboler på hvite felt. (se side 12 i “Håndbok N300 Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning”)

 • Teksten på skiltet skal kun være Skulpturstopp (Vi vil unngå å benytte de individuelle skulpturtitlene på disse skiltene. Det blir for langt, og kan oppfattes som uklart for publikum)

 • Severdigheten skal være vurdert av og anbefalt av kompetent myndighet på fylkesnivå, f.eks. fylkeskonservator eller miljøvernavdeling. (se side 34 i “Håndbok N300 Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning”). Kommunen må selv kontakte myndighet på fylkesnivå for å få en slik uttalelse, som legges ved søknaden til Vegvesenet.

 • I søknaden til Vegvesenet bør kommunen presisere at det legges til rette for publikum med skilt på stedet, både på norsk og engelsk, der det informeres om kunstneren og skulpturen, i tillegg til informasjon som finnes på nettsiden www.skulpturstopp.no.

 • Kommuner som allerede har fått skilting fra Vegvesenet på plass har fått både skilt som gir forvarsling langs veien, i tillegg til skilt ved selve avkjørselen

 • Kommunen må legge til rette for parkering for at Vegvesenet skal innvilge søknad om skilting.

 • Eventuell skilting fra kommunal vei, sørger kommunen selv for, med samme tekst, farger og symbol som for Vegvesenet sine skilt.