Målet med Skulpturstopp er å bidra til økt bevissthet og kunnskap om kunst ved å plassere kunstverk av anerkjente samtidskunstnere i lokalmiljøer på Østlandet.

 

BAKGRUNN

Skulpturstopp springer ut fra et formidlingsprosjekt som Lillehammer Kunstmuseum gjennomførte i 2007 med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet “Kunst som finnes” ønsket å gjøre folk oppmerksom på kunst i lokalmiljøet, utenom de tradisjonelle kunstinstitusjonene. Lillehammer Kunstmuseum dokumenterte i den forbindelse kunstverk i Oppland og Hedmark.

Én av erfaringene fra «Kunst som finnes» var at omfanget av kvalitetskunst i lokalmiljøet var begrenset. Inspirert av prosjektet Skulpturlandskap Nordland ville Sparebankstiftelsen DNB etablere en liknende satsing på Østlandsområdet. De dannet derfor en arbeidsgruppe bestående av Svein Olav Hoff og Birthe M. Selvaag fra Lillehammer Kunstmuseum, Anders Bjørnsen og Sissel Karlsen fra Sparebankstiftelsen DNB, og kurator Maaretta Jaukkuri. Arbeidsgruppen utviklet idéen om prosjektet “Skulpturstopp”.

 

PROSESS

Høsten 2008 takket kommunene Vågå, Gran og Sør-Fron i Oppland ja til å motta en skulptur laget spesielt til sin kommune av internasjonalt anerkjente kunstnere. Kunstnere besøkte kommunene og utformet sine verk etter å ha gjort seg kjent med stedet.

Våren 2011 ble Dan Grahams skulptur i Vågå avduket, som den første av en rekke skulpturer i Skulpturstopp.

Skulpturstopp-kunstnerne velges av et kunstnerisk råd som består av Sune Nordgren, Hanne Beate Ueland, og Anders Bjørnsen og Birthe M. Selvaag fra Sparebankstiftelsen DNB.

 

Skulpturstopp er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB til kommuner på Østlandet.

Se alle skulpturene

Kontakt oss:
post@skulpturstopp.no

Personvernerklæring