MENTAL GENBANK (2016)

For Per Inge Bjørlo handler kunsten om å undersøke det å være menneske. Skulpturen Mental genbank kan sees som et bilde på noe dypt menneskelig: det indre rommet vi alle bærer på.
 

SKULPTUREN

Hengende utover en skråning på Hjerkinn, med utsikt over den åpne vidda og mot Snøhetta, finner vi Per Inge Bjørlos skulptur Mental genbank

Med en avrundet form som smalner opp mot festepunktet i bakken, har skulpturen en påfallende organisk karakter på tross av det industrielle materialet. Mental genbank er utformet i rustfritt stål, et typisk materiale for Bjørlo. Tynne, korte rør danner et ytre nettverk som omslutter en kjerne som er satt sammen av flere kuleformede deler.

Det ytre nettverket danner et indre rom, og nettopp det romlige spiller en vesentlig rolle i Bjørlo sine verk, noe vi ser tydelig i Mental genbank. Skulpturen kan sees som en visualisering av noe dypt menneskelig: Det indre rommet vi alle bærer på. Selv har Bjørlo sagt at det handler om «å fange det mentale»:

– Vi går alle og bærer på noe, tanker vi ikke deler med andre. 

Det personlige er alltid utgangspunkt for Bjørlos kunst, også for Mental genbank. Detaljer avsløres aldri, men det er heller ikke nødvendig. I likhet med hans andre verk, gir Mental genbank en opplevelse av noe nært, noe som trigger til refleksjon hos oss som betraktere. 

– Kunsten er en av mange innfallsvinkler som gir betrakteren mulighet til å utforske seg selv. For meg handler det om å undersøke det å være menneske.

PER INGE BJØRLO (f. 1952)

Per Inge Bjørlo har gjort seg bemerket med et omfattende, fokusert og kompromissløst kunstnerskap. Han ble for alvor lagt merke til i 1984 da han utformet det som trolig var norsk kunsthistories første installasjon: Indre rom I, bestående av bildekk, gummimatter og linoleumstrykk, installert på Henie Onstad Kunstsenter.

Bjørlo jobber med ulike kunstneriske uttrykk, men kjernen er alltid den samme: Det personlige og dypt menneskelige danner utgangspunkt, og åpner for det allmennmenneskelige. 

 
Per Inge Bjørlo   Foto: André Løyning

Per Inge Bjørlo

Foto: André Løyning

 
 

PLASSERINGEN

Dovre i Gudbrandsdalen, nord i Oppland, rommer mye historie. Her er moskusen, Rondane og Snøhetta, Tofte kongsgård, omtalt i Snorresagaen, og Pilegrimsleden og Vårstigen går gjennom Dovre. 

Slik stedet har historier, bærer også Mental genbank på historier. Skulpturens indre rom finner sin motsats i det åpne landskapet, og i likhet med naturen som ofte gir rom for å tenke, åpner også Mental genbank opp rom for refleksjon.

– Jeg lette lenge etter det perfekte stedet. Da jeg kom opp på kollen, var det magisk. Rommet der artikulerer noe, skulpturen kan vokse ut i dette rommet.

 

Skulpturstopp er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB til kommuner på Østlandet.

Se alle skulpturene
Les mer om Skulpturstopp.