GRIPPING (2014)

Kunstneren Richard Deacon har smeltet sammen sine inntrykk fra Gjøvik til en fem meter høy skulptur i sandstøpt aluminium.
 

SKULPTUREN

Foran Fjellhallen på Gjøvik troner Gripping. Utført i et abstrakt formspråk fortoner den seg ved første øyekast som en nærmest udefinerbar masse. Den avbilder ikke en  bestemt form,  og går vi nærmere og beveger oss rundt den, gir den inntrykk av å bestå av ulike elementer som har smeltet sammen. 

Assosiasjoner til stein og fjell er nærliggende, og Gripping kan sees som en kommentar til stedet der den er plassert. Fjellhallen er kjent for sine klatrevegger, og skulpturens tittel Gripping understreker en nødvendighet ved klatring: man må holde seg fast i hånd- og fotfestene. Men i tittelen skjuler det seg også referanser til fabrikken O.Mustad & Søn på Gjøvik. Fabrikken produserer fiskekroker, binderser og spikre, objekter som skal gripe og holde fast. Og selv om vi ikke kan se det direkte, er både klatreveggene, bindersene og fiskekrokene elementer i kunstverket, smeltet sammen til en helhet. Formene, funksjonene og variasjonene av kroker og fester dannet bakgrunn for Deacons arbeid med skulpturen.

Gripping er utført i sandstøpt aluminium, og også materialvalget bærer med seg referanser til fiskekrokene og bindersene fra O.Mustad & Søn.

– Alle disse tingene er omdannet fra metalltråd.  Evnen til å bli trukket ut til tråd er en av de definerende karakteristikkene ved metall.

Med Gripping har Deacon nærmest gjort det motsatte: samlet alle de ulike objektene til det som møter oss foran Fjellhallen: en abstrakt og mangefasettert skulptur som fra enhver vinkel byr på nye inntrykk. 

RICHARD DEACON (f. 1949)

Den britiske kunstneren Richard Deacon er anerkjent internasjonalt og belønnet med en rekke priser. I 1987 vant han Turner-prisen som deles ut årlig til en britisk kunstner. Hans offentlige skulpturer er spredd over hele verden. 

Deacon bruker ofte forskjellige materialer i sine skulpturer: tre, stål, aluminium, jern, marmor, vinyl og skinn. Uavhengig av materialvalg arbeider Deacon innenfor et abstrakt uttrykk, ofte  med organiske former. Skulpturene kan gi betrakteren assosiasjoner til anatomiske og menneskelige særtrekk. 

 
Richard Deacon   Foto: Sverre Chr. Jarild

Richard Deacon

Foto: Sverre Chr. Jarild

 

PLASSERINGEN

Bysentrum, bygd og natur omfatter Gjøvik kommune i Oppland, beliggende rett ved Mjøsa. Kommunen er ledende innen industri. Jern- og metallindustrien  er viktige i kommunen, og fabrikken O.Mustad & Søn er kjent som verdens største fiskekrokprodusent.

Gjøvik har også et rikt frilufts- og kulturtilbud. Til OL ’94 ble Fjellhallen bygget, og med to nye klatrevegger i 2008 er dette et av innlandets beste klatresentre.

I Gripping finner vi referanser til både industrien, fabrikken O.Mustad & Søn og Fjellhallen, som Deacon også understreker:

– Rommet mellom de konstruerte veggene i Fjellhallen var særlig fascinerende, og kan karakteriseres som et eksempel på gapet mellom natur og kultur, bilde og objekt. De uendelige assosiasjonene mellom fiskekroker, hårklyper, binderser og spikre er fantastiske. 

 

Skulpturstopp er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB til kommuner på Østlandet.

Se alle skulpturene
Les mer om Skulpturstopp.

Kontakt oss:
post@skulpturstopp.no