MENNESKE I MODERSKIPET
(2007-08)

Kunstverket Menneske i Moderskipet består av en skulptur utført av Antony Gormley inne i en paviljong tegnet av det norske arkitektkontoret Snøhetta.
 

SKULPTUREN

I Jernbaneparken på Lillehammer står verket Menneske i Moderskipet. Verket er det første folk ser når de kommer med tog til byen. Skulpturen av Antony Gormley står oppreist inne i en massiv paviljong i betong. 

Gjennom skulpturen utforsker Gormley forholdet mellom kroppen og rommet rundt. Den 190 cm høye figuren i Menneske i Moderskipet har ingen sammenhengende sluttet form, men er satt sammen av stålkuler i ulike størrelser. Dette gir den et flyktig og noe transparent uttrykk. Noen av kulene har tilfeldigvis falt ut av figuren og rullet ut over gulvet. Det er som om den er i ferd med å gå i oppløsning. Skulpturens plassering inne i et kompakt rom skaper en effektiv kontrast til figurens foranderlige karakter. 

-Da jeg vokste opp nord i London i etterkrigstiden skulle alt være rasjonelt og funksjonelt. Nå er det mer rom for å få kunst ut i samfunnet. Jeg er stolt av å være med på dette, sier Gormley. 

Plasseringen i Jernbaneparken gjør at mange får oppleve kunstverket.

I sine verk problematiserer og tematiserer Gormley på forskjellige vis menneskets funksjon og rolle i samfunnet. Deres forhold til hverandre, enten i hektiske urbane situasjoner, eller på mer øde avsideliggende steder.

ANTONY GORMLEY (f. 1950)

Gormley er en anerkjent britisk skulptør. Siden tidlig på 1980-tallet har han i første rekke laget verk med utgangspunkt i menneskekroppen. Han bruker ofte sin egen kropp som mønster for skulpturene. Likevel, hans mest kjente arbeider er langt større enn hans egen kropp. For eksempel den enorme “Angel of the North” (1998) i Gateshead i England. Gormley arbeider med en rekke ulike materialer som leire, glassfiber, støpejern, stål, metal og granitt. 

Snøhetta arkitekter
Snøhetta er et norsk arkitektkontor som har markert seg sterkt internasjonalt ved å seire med nyskapende bygg i flere arkitektkonkurranser. De står blant annet bak biblioteket i Alexandria i Egypt, tegnet nybygget til Lillehammer Kunstmuseum i forbindelse med OL 1994 og det nyskapende Operahuset i Bjørvika i Oslo.

 
Antony Gormley  Foto: Lars Erlend Øymo

Antony Gormley
Foto: Lars Erlend Øymo

 

PLASSERINGEN

Lillehammer er en kommune og by i Oppland, i nordenden av Mjøsa. Byen er administrasjonssenter i Oppland fylke. Lillehammer hadde OL i 1994. 

Plasseringen av Mennesket i Moderskipet på nettopp Lillehammer var viktig da et av Snøhettas første store arbeider, Lillehammer Kunstmuseum, er lokalisert her. Samtidig ønsket Gormley at verket skulle plasseres på en urban plass hvor folk beveger seg. Jernbaneparken på Lillehammer er en ideell plass i så måte. 

 

Skulpturstopp er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB til kommuner på Østlandet.

Se alle skulpturene
Les mer om Skulpturstopp.

Kontakt oss:
post@skulpturstopp.no