14–7–2006 (2016)

På en liten høyde i Nesparken hviler Kirsten Ortweds skulptur 14–7–2006 (2016). Med referanse til en spesiell hendelse sommeren 2006, inviterer den til refleksjon rundt noe som er større enn oss selv.
 

SKULPTUREN

Skulpturen er plassert på en liten høyde i Nesparken og er godt synlig for alle som kommer inn i parken. Hoveddelen av 14–7–2006 er utført i aluminium, og med en overflate som reflekterer sollyset uansett hvorhen det treffer, er den nærmest umulig å ikke legge merke til. Den brer seg utover i en bølgende form, og utført i et abstrakt formspråk lar ikke 14–7–2006 seg umiddelbart definere. 

I skulpturer vil romlighet alltid spille en vesentlig rolle, men i 14–7–2006 handler det om rom i dobbel betydning. Ikke bare er skulpturen en idé gitt en tredimensjonal form. Den fortoner seg også som en visualisering av det der ute, verdensrommet, det vi knapt kan fatte. 

– Det handler om en slags tilblivelse, når ingenting blir til noe, og om hvordan forestillingen av det ytre rom kan utvide vår bevissthet. 

Flertydigheten i Ortweds skulptur er besnærende, og dens refleksive karakter lokker oss til seg. Plassert oppå flaten er et bronsestøpt objekt som minner om en meteoritt, en klar referanse til den spesielle hendelsen som også tittelen peker på, og med sin åpne form speiler den noe som er større enn oss selv. 

– Det er vilt å forestille seg alt som foregår i verdensrommet! Gasser, metaller, partikler smeller sammen og blir til nye stoffer. Og så lander det ytre rom her, i Moss! For meg er det veldig interessant.

KIRSTEN ORTWED (f. 1948)

Den danske kunstneren Kirsten Ortwed bor og arbeider i Köln, Tyskland. Gjennomgående i hennes kunstnerskap er komplekse temaer som tid og rom. En utforskning av disse kommer gjerne til uttrykk i monumentale og slående skulpturer, der materialvalget understreker idé. 

Ortwed har vist soloutstillinger verden over, hun har representert Danmark på Veneziabiennalen (1997), og er tildelt Thorvaldsenmedaljen.

 
Kirsten Ortwed.   Foto: André Løyning

Kirsten Ortwed.

Foto: André Løyning

 
 

PLASSERINGEN

Lokalisert i Østfold fylke ligger Moss idyllisk til langs Oslofjorden. Byen er kjent for Mosselukta og Mossekonvensjonen, men også meteorittregnet som traff byen 14. juli 2006, med nedfall blant annet i Nesparken der Ortweds skulptur er plassert. Ortwed lot seg inspirere, og verket visualiserer slik en hendelse unik for Moss. 

– Det var viktig med et sted der skulpturen kunne fange lyset best mulig, og dermed betrakternes blikk best mulig. På en liten høyde, på et åpent sted slik at vi hele tiden har rommet med oss. 

 

Skulpturstopp er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB til kommuner på Østlandet.

Se alle skulpturene
Les mer om Skulpturstopp

Kontakt oss:
post@skulpturstopp.no