NORWEGIAN WOOD LATTICE BISECTED BY CURVED 2-WAY-MIRROR (2010)

Skulpturen Norwegian Wood Lattice Bisected By Curved 2-way-mirror av kunstneren Dan Graham er det første verket som ble avduket i skulpturprosjektet.
 

SKULPTUREN

På bredden av Lemonsjøen i Vågå står Dan Grahams skulptur, også kalt paviljong. Kunstverket i tre og glass speiler naturen rundt og gir betrakteren ulike opplevelser etter hvert som en beveger seg rundt verket. Gjennom denne skulpturen tar Graham opp hvordan vi som betraktere ser. Skulpturen består av glass og speilvegger, der blikket både returneres til oss selv som betraktere og ledes fremover mot landskapet som reflekteres. På den måten kan du selv være en del av kunstverket. 

Dan Graham gir gjennom sine skulpturer uttrykk for en aktuell problemstilling i mye av dagens kunstproduksjon: Hva er betrakterens rolle i møtet med kunstverket? Grahams løsning er knyttet til verkets skulpturelle struktur. Han betrakter selv sine verk som et instrument som kan brukes til både å se og bli sett.

DAN GRAHAM (f. 1942)

Graham er en amerikansk samtidskunstner som arbeider innenfor skulptur, video, performance og arkitektur. Han gjorde seg gjeldende i det avantgardistiske kunstmiljøet i New York tidlig på 1970-tallet, sammen med blant annet Robert Smithson og Gordon Matta-Clark. Grahams politisk orienterte og konseptuelle kunstprosjekter har øvd stor innflytelse på senere generasjoner kunstnere både i Europa og USA. 

 

PLASSERINGEN

Vågå i Gudbransdalen er en kommune i Oppland og ligger sentralt til som innfallsport til nasjonalparken Jotunheimen. 

Typisk for Dan Grahams skulpturer er at de gir en ekstra dimensjon til naturopplevelsen. Graham var på befaring mange steder før valget falt på Lemonsjøen. For han var det viktig at verket ble plassert der folk ferdes slik at det blir sett. Samt at det sto i nærheten av vann. Da kan naturen speile seg i vannet, som igjen speiler seg i de blanke flatene på kunstverket. 

 

Skulpturstopp er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB til kommuner på Østlandet.

Se alle skulpturene.
Les mer om Skulpturstopp.